User Tools

Site Tools


linux_og_unix:virtualbox

VirtualBox information

  • NetBSD

Installation af NetBSD under VirtualBox skaber problemer, men det kan løses ved at skrive i en CLI:

 vboxsdl --norawr0 --startvm NetBSD
  • FreeDos

Da Dos og dermed FreeDos ikke fortæller CPU'en at, der ikke er noget af lave, så er det en meget god idé at sætte en “Execution Cap” på FreeDos under VirtualBox.

linux_og_unix/virtualbox.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki