User Tools

Site Tools


linux_og_unix:stresstest

Stress din Linux

  • StressLinux
stress --cpu 2 --vm 1 --vm-bytes 128M --io 1
  • sensors-detect fra lm-sensors pakken til overvågning
  • htop
  • KSysGuard fra KDE
  • Benchmark vha. BSMBench
linux_og_unix/stresstest.txt · Last modified: 2023/10/21 19:19 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki