User Tools

Site Tools


linux_og_unix:scsi

Tilbage til Linux og Unix


SCSI

echo "- - -" | sudo tee /sys/class/scsi_host/host*/scan
linux_og_unix/scsi.txt · Last modified: 2019/08/30 08:48 by Martin M. S. Pedersen