User Tools

Site Tools


linux_og_unix:postfix_og_dovecot

Tilbage til Sysadm


Postfix og Dovecot

Koden til at encode AUTH PLAIN:

 echo -ne '\000martin@linux.com\000agent007'| openssl base64
linux_og_unix/postfix_og_dovecot.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki