User Tools

Site Tools


linux_og_unix:mint

Tilbage til Distros


Mint

Hvis eclipser crasher med libsoup problemet, så tilføj til eclipse.ini

-Dorg.eclipse.swt.browser.DefaultType=mozilla 

Hvis apt-get update fejler med fejlen: E: Problem with MergeList

rm -r /var/lib/apt/lists/*
linux_og_unix/mint.txt · Last modified: 2023/10/21 19:19 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki