User Tools

Site Tools


linux_og_unix:lpi-201_nyt_pensum

LPI-201 Nyt Pensum

Materialet til LPI-201 kan forberes på følgende områder

Capacity Planning

  • iostat, netstat, sar, vmstat
  • Awareness af Nagios, MRTG, Cacti
  • collectd

Linux Kernel

  • Awareness af dracut
  • mkinitrd, mkinitramfs
  • Diverse make targets
linux_og_unix/lpi-201_nyt_pensum.txt · Last modified: 2023/10/21 19:19 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki