User Tools

Site Tools


linux_og_unix:flac

Tilbage til Linux og Unix


FLAC

Hvis man har en enkelt flac fil med et helt album og en tilhørende cue fil

cuebreakpoints sample.cue | shnsplit -o flac sample.flac
cuetag sample.cue split-track*.flac

Hvis man mangler en cue-file, kan det være at den er indbygget i flac-filen

metaflac --show-tag=CUESHEET sample.flac | grep -v ^CUESHEET > sample.cue
linux_og_unix/flac.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki