User Tools

Site Tools


linux_og_unix:citrix

Tilbage til Linux og Unix


Citrix

På Debian/Ubuntu/Mint:

Download fra: citrix.com Fix pakken (Citrix er nogle fjolser)

cd ~/Downloads
mkdir ica_temp
dpkg-deb -x icaclient_*amd64.deb ica_temp
dpkg-deb --control *amd64.deb ica_temp/DEBIAN
sudo vi ica_temp/DEBIAN/control

Ændre linjen med depends til:

Depends: libc6-i386 (>= 2.7-1), lib32z1, nspluginwrapper, libxml2:i386, libstdc++6:i386, libxerces-c3.1:i386, libcanberra-gtk-module:i386, libcurl3:i386

Og lave en ny pakke og installere denne:

dpkg -b ica_temp icaclient-modified.deb
sudo dpkg -i icaclient_modified.deb

Der skal muligvis også tilføjes nogle certifikater:

sudo ln -s /usr/share/ca-certificates/mozilla/* /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts/
sudo c_rehash /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts

Skidtet kan konfigures med:

/opt/Citrix/ICAClient/util/configmgr &
linux_og_unix/citrix.txt · Last modified: 2023/10/21 19:19 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki