User Tools

Site Tools


boger:oles_boger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:oles_boger [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[[[boger:​start|Tilbage til Bøger]]
 +
 +----
 +
 +===== Oles bøger =====
 +
 +
 +==== København ====
 +
 +00001. "​København før og nu. Bind 1-6". Alfred G. Hassings forlag. 1949. Redigeret af Svend Aakjær, Mogens Lebech og Otto Norn. 250 kroner.\\
 +----
 +00002. "​København før og nu. Bind 1". Indledende afsnit: Slotsholmen,​ Havnen. 60 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00002.jpg}}\\
 +----
 +00003. "​København før og nu. Bind 2". Gammel-København. 60 kroner.\\ ​
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00003.jpg}}\\
 +----
 +00004. "​København før og nu. Bind 3". Ny-København. 60 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00004.jpg}}\\
 +00005. "​København før og nu. Bind 4". Christianshavn,​ Voldkvartererne. 60 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00005.jpg}}\\
 +00006. "​København før og nu. Bind 5". Østerbro, Nørrebro, Vesterbro. 60 kroner.\\ ​
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00006.jpg}}\\
 +00007. "​København før og nu. Bind 6". Frederiksberg,​ Yderkvarterer,​ Forstæder. 60 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00007.jpg}}\\
 +00008. "​Københavns drengekor gennem 50 år". Søren Sørensen. Udgivet af Københavns Drengekor. 1974. 30  kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00008.jpg}}\\
 +00009. "​København - 20 Tegnere ser på Byen"​. ​ Redaktion Henrik Hellssen. Hernovs forlag. 1946. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00009.jpg}}\\
 +00010. "Den Gamle Købstad"​. Tegninger af Kr. Kongstad. Tekst af Hugo Matthiessen. Gyldendal 1926. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00010.jpg}}\\
 +00011. "​København 800 år". Tillæg til Berlingske TIdende 8. april 1967. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00011.jpg}}\\
 +00012. "​Historien Om En Gade. Pilestrædes historie"​. Steffen Linvald. Udgivet i anledning af Københavns 800-års jubilæum. Det Berlingske Bogtrykkeri. 1966. 30 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00012.jpg}}\\
 +00013. "​Omkring Rådhuspladsen - Et tilbageblik"​. Otto Mackeprang. Illustreret af Des Asmussen. Udgivet af Palace Hotel. 1950. 25 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00013.jpg}}\\
 +00014. "​Københavns Bymuseum i et Kvart Sekel - 1951-1976"​. Steffen Linvald. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00014.jpg}}\\
 +00015. "Fra Naturis til Krystalis. Krystalisværket A/S 1913-1938"​ 45 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00015a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00015b.jpg}}\\
 +00016. "​Christianshavn - En konges tanke blev virkelighed"​. Mogens Lebech. Tegninger af Lars bo. Burmeister & Wain'​s,​ 1955. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00016a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00016b.jpg}}\\
 +00017. "H. C. Andersen Om København",​ Johan de Mylius, Mads Stage. Aschehoug 2. oplag, 1999. ISBN: 87-11-11186-0. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00017.jpg}}\\
 +00018. "​Historien om syv huse - En bygningsundersøgelse i Ny-København",​ Foreningen til gamle bygningers bevaring. 1982. ISBN: 87-87546-08-6. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00018.jpg}}\\
 +00020. "​Historiske Huse i det gamle København - Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninge i Bispestaden og Ny-København",​ Nationalmuseet. 1972. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00020.jpg}}\\
 +00021. "En storby bliver til - København og købenavnere set af '​Illustreret Tidende'​ 1859-1874'"​ 35 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00021.jpg}}\\
 +00022. "​Kødbenhavn ved havnen",​ Peter Olesen. Gyldendals Bogklubber. 1992. ISBN: 87-00-52444-1. 60 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00022.jpg}}\\
 +00023. "​København - skikkelser og type set af pressefotografer",​ Politiken Forlag. 1952. Oplag 1300. Omslag og vignetter af Axel Nygaard. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00023.jpg}}\\
 +00024. "Byens Sang" af Hakon Børresen. Noderhæfte. 4 sider. Forside: "​Biskop Absalon - Byens Grundlægger"​. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00024a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00024b.jpg}}\\
 +00025. "Slid og Slæb - Historien om et Laug", Bent Heick Hansen. Udsendt af Kjøbenhavns Vognmandslaug ved dets 500 års jubilæum 29. april 1978. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00025.jpg}}\\
 +00026. "​Gennem Det Gamle København - En Anvisning til Vandringer i Byen. Med adskillige Bemærkninger om Gaders, Pladers, Huses og Monumenters Mærkværkdigheder",​ R. Broby Johansen. Bilagskort af Gustav Hjortslund. Udgivet af Nationaltidende i kommission hos Gyldendal. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00026.jpg}}\\
 +00027. "​Godtfolk,​ Gavtyve og Gadeliv",​ Einer Mellerup. Forlaget Fremad 1961. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00027.jpg}}\\
 +00028. "Byen Rundt i 80 År - Steder og mennesker på min vej", Otto Ludwig. Forlaget Bogan. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00028.jpg}}\\
 +00029. "​København før og nu i Digte og Viser",​ Redaktion: Poul M. Pedersen, Alfred G. Hassings forlag 1950. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00029.jpg}}\\
 +00030. "I Kjøbenhavn",​ Gustav Esmann. Strandbergs Forlag. Med illustrationer af Hans Tegner. 1999. ISBN: 87-7717-162-4. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00030.jpg}}\\
 +00031. "​Kongens og Folkets København gennem 800 år", Københavns Universitet 1996. Redaktør: Karl-Erik Frandsen. ISBN: 87-89224-27-2. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00031.jpg}}\\
 +00032. "Tre Huse på Christianshavn",​ Harald Langberg. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. Oplag 4000. ISBN: 87-87546-03-5. 1976. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00032.jpg}}\\
 +00033. "​Indlendende Bemærkninger til Buddhistisk Relativisme",​ Poul Tuxen. 1936. Festkrift udgivet af Københavns Universitet. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00033.jpg}}\\
 +00034. "​Kvinderegensen 1932-1957"​. Dansk Videnskabs Forlag, 1957. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00034.jpg}}\\
 +00035. "​Nyhavn! Nyhavn!",​ Carl Henrik Clemmensen (prosa), Sigfred Pedersen (vers), Niels Clemmensen (musik), Frede Christoffersen (litografier). Povl Branners Forlag. 1943. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00035.jpg}}\\
 +00036. "​Christiania Guide",​ dansk og engelsk tekst incl. kort. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00036a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00036b.jpg}}\\
 +00037. "​Lejrskov Præstegaards Brand 1728 - Et Klagedigt",​ Albert Thura. Facsimilettryk med historisk indledning af Dr. Bjørn Kornerup. 1945. 
 +Nummeret oplag. 187 ud af 250. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00037a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00037b.jpg}}\\
 +00038. "Det mørke København",​ Steffen Linvald. En skildring af fattigfolks liv i København i 17- og 1800-tallet og de sociale forhold, set på baggrund af borgerskabets betryggende tilværelse. ISBN: 87-416-1081-4. 1978. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00038.jpg}}\\
 +00039. "Sagn og historier fra København Og Omegn"​. Udgivet af Foreningen Fremtiden. 1950. Udvalgt af Henning Henningsen. Tegninger af Arne Ungermann. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00039.jpg}}\\
 +00040. "​Københavns Kirkesag 1890-1915 - Festskrift"​. Kirkefondets forretningsudvalg. G.E.C. Gad, 1915. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00040.jpg}}\\
 +00041. "​Holmens Kirke - En Vandring Gennem Holmens Kirke og Kapel",​ E. Gjøe Geleff. G.E.C. Gad 1939. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00041.jpg}}\\
 +00042. "​Hofteatret og Teatermuseet ved Christiansborg",​ Robert Nettendam. Teatermuseet 1971. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00042.jpg}}\\
 +00043. "​Turistkort over København og Omegn",​ Geodætisk Institut. Udateret. 15 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00043.jpg}}\\
 +00044. "​Latinerkvarteret - Blade af en gammel bydels historie",​ Axel Kjerulf. Hassings forlag. 30 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00044.jpg}}\\
 +00045. "Store Strandstræde i fortid og nutid",​ Steffen Linvald. 40 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00045a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00045b.jpg}}\\
 +00046. "​Stormen paa Kjøbenhavn eller Frederik den Tredie i sin Rede. Tredie Del". 1857. 75 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00046a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00046b.jpg?​300x200}}\\
 +00047. "​Grabberne væk fra byggeren",​ B. Yggersen. Forlaget Røde Hane. 1980. ISBN: 87-85095-362. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00047.jpg}}\\
 +00048. "​Landevejens farende Svende"​. Redaktion: Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1970. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00048.jpg}}\\
 +00049. "​Vandringer i København",​ Ebbe Sadolin. Carit Andersens Forlag. 25 kroner.\\\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00049.jpg}}\\
 +00050. "​Esplanaden - Årets gang i A.P. Møller-Mærsk",​ Søren Ellemose. Forlaget Documentas. 2007. ISBN: 978-87-7063-011-5. 60 kroner.\\ ​
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00050.jpg}}\\
 +00051. "​Københavnske gadenavnes historie"​. Politikens forlag. ISBN: 87-567-3200-7. 2.udgave. 1979. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00051.jpg}}\\
 +00052. "​Vandringer i København"​. Politikens håndbøger nr. 226. Politiken Forlag. 1961. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00052.jpg}}\\
 +00053. "​Fristaden Christiania",​ Bent Pedersbæk Hansen. Dansk-hæfterne "den gule serie"​. Dansklærerforeningen. 1979. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00053.jpg}}\\
 +00054. "​Omkring Frederiksholm Kanal - skitser af dansk guldalderkunst",​ Ejner Johansson. Hasselbalch 1964. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00054.jpg}}\\
 +00055. "​Svajerne - De københavnske cykelbude og mælkedrenges liv og virke belyst gennem samtaler"​. Charles Haugbøll. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00055.jpg}}\\
 +00056. "​Bøgernes Borg på slotsholmen - Det kongelige bibliotek",​ Palle Birkelund. 1960. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00056.jpg}}\\
 +00057. "Et halvt Århundrede mellem bøger",​ Aage Marcus. 1958. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00057.jpg}}\\
 +00058. "​Tegninger fra København Før og Nu", Tegninger: Bo Bonfils. Tekst: Jens Nielsen. Berlingske Forlag. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00058.jpg}}\\
 +00059. "Gamle Skibe, Gamle Huse - En bog fra Christianshavn"​. Mogens Lebech. 1959. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00059.jpg}}\\
 +00060. "Det Gamle Köbenhavn - Bind I+II", Knud Bokkenheuser. H. Hagerups Forlag. 1919. 100 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00060a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00060b.jpg}}\\
 +00061. "​Tårnet - Østerport Station",​ DSB. 1983. 10 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00061.jpg}}\\
 +00062. "​Kjøbenhavn Før & Nu". 1967. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00062.jpg}}\\
 +00064. "Fra det gamle København - 2. samling",​ Jørgen Larsen. Forlaget Sesam. 2005. ISBN: 87-11-22508-4. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00064.jpg}}\\
 +00065. "​Sganarels Kjøbenhavner Viser",​ Axel Henriques. Henrik Koppels Forlag. 1925. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00065.jpg}}\\
 +00066. "​Rundetaarn",​ Jan Steenberg. Nationalmuseet - Rhodos. 30 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00066.jpg}}\\
 +00067. "Min historie",​ Ole Pedersen Kollerød. Foreningen Danmarks Folkeminder. 1978. 40 kroner\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00067a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00067b.jpg}}\\
 +00068. "​Mennesker i en bydel - Skæbner og skikkelser i Vesterbros historie",​ John F. Ekvall. Danske Skribenters Forlag 1964.  25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00068.jpg}}\\
 +00069. "På sporet af den Eventyrlige By", Gregers Dirckinck-Holmfeld. Borgen. 1991. ISBN: 87-418-8684-4. 30 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00069.jpg}}\\
 +00070. "​københavnske aftener i svunden tid", A.D. Henriksen. 1968. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00070.jpg}}\\
 +00071. "Den hemmelige havn - Et fotoessay fra randområder i Københavns Havn", Torben Huus. Forlaget Per Kofod. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00071.jpg}}\\
 +00072. "​Borger i klunketidens København",​ Jan Møller. Forlaget Sesam. 1979. ISBN: 87-7324-467-8. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00072.jpg}}\\
 +00073. "Om Patriciergaarden - Hauserplads 32", 1962. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00073.jpg}}\\
 +00074. "Fra voldens København - Kongens Nytorv Kvarteret",​ Carl C. Christensen. H. Hagerups Forlag. 1924. 10 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00074.jpg}}\\
 +00075. "​Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 3. Snarens Kvarter",​ H.U. Ramsing. Munksgaard 1945. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00075.jpg}}\\
 +00076. "​Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 5. Nørre Kvarter",​ H.U. Ramsing. Munksgaard 1967. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00076.jpg}}\\
 +00077. "​Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 8. Købmager Kvarter",​ Albert Fabritius. Munksgaard 1962. 50 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00077.jpg}}\\
 +00078. "Det Københavnske Patriciat og starten ved det 17. århundredes midte",​ Johan Jørgensen. Gyldendal 1957. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00078.jpg}}\\
 +00079. "​Nicolai Taarn - Arkitektur og historie",​ Otto Norn. Ødelagt ryg. 1945. 10 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00079a.jpg}}
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00079b.jpg}}\\
 +00080. "De Gamle Volde",​ Kai Flor. Gyldendal. 1942. 30 kroner,\\\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00080.jpg}}\\
 +00081. "​Betænkning angaaende monumenter og skulpturer i Rosenborg Have". 1933. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00081.jpg}}\\
 +00082. "De gamles by og Helene Michaelsens Hjem". 1951. 20 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00082.jpg}}\\
 +00083. "​Københavnerliv - før og nu", Redaktion: Kay Nielsen og Herluf Stokholm. 1981. ISBN: 87-7600-013-3. 15 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00083.jpg}}\\
 +00084. "​Mendel Philipsen & Søn - bogen bag filmen ̈́Sofie'",​ Henri Nathansen. Gydendals bogklubber. 1992. ISBN: 87-00-51726-7. 25 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00084.jpg}}\\
 +00085. "​Vimmelskaftet 38 - Historien om en ejendom",​ Tage Werner. Dansk Sygeplejeråd. 1974. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00085.jpg}}\\
 +
 +
 +==== Filosofi og Religion ====
 +
 +00033. "​Indlendende Bemærkninger til Buddhistisk Relativisme",​ Poul Tuxen. 1936. Festkrift udgivet af Københavns Universitet. 40 kroner.\\
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00033.jpg}}\\
 +
 +
 +==== Jylland ====
 +
 +00063. "​Snapstinget - Jydsk Termin, Marked og Mennesker",​ Hugo Matthiessen. Gyldendal 1946. 35 kroner.\\ ​
 +{{http://​oles.20dage.dk/​pics/​00063.jpg}}\\
 +
 + 
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
  
boger/oles_boger.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)