User Tools

Site Tools


boger:oles_boger

Tilbage til Bøger


Oles bøger

København

00001. “København før og nu. Bind 1-6”. Alfred G. Hassings forlag. 1949. Redigeret af Svend Aakjær, Mogens Lebech og Otto Norn. 250 kroner.


00002. “København før og nu. Bind 1”. Indledende afsnit: Slotsholmen, Havnen. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00002.jpg


00003. “København før og nu. Bind 2”. Gammel-København. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00003.jpg


00004. “København før og nu. Bind 3”. Ny-København. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00004.jpg
00005. “København før og nu. Bind 4”. Christianshavn, Voldkvartererne. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00005.jpg
00006. “København før og nu. Bind 5”. Østerbro, Nørrebro, Vesterbro. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00006.jpg
00007. “København før og nu. Bind 6”. Frederiksberg, Yderkvarterer, Forstæder. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00007.jpg
00008. “Københavns drengekor gennem 50 år”. Søren Sørensen. Udgivet af Københavns Drengekor. 1974. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00008.jpg
00009. “København - 20 Tegnere ser på Byen”. Redaktion Henrik Hellssen. Hernovs forlag. 1946. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00009.jpg
00010. “Den Gamle Købstad”. Tegninger af Kr. Kongstad. Tekst af Hugo Matthiessen. Gyldendal 1926. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00010.jpg
00011. “København 800 år”. Tillæg til Berlingske TIdende 8. april 1967. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00011.jpg
00012. “Historien Om En Gade. Pilestrædes historie”. Steffen Linvald. Udgivet i anledning af Københavns 800-års jubilæum. Det Berlingske Bogtrykkeri. 1966. 30 kroner
oles.20dage.dk_pics_00012.jpg
00013. “Omkring Rådhuspladsen - Et tilbageblik”. Otto Mackeprang. Illustreret af Des Asmussen. Udgivet af Palace Hotel. 1950. 25 kroner
oles.20dage.dk_pics_00013.jpg
00014. “Københavns Bymuseum i et Kvart Sekel - 1951-1976”. Steffen Linvald. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00014.jpg
00015. “Fra Naturis til Krystalis. Krystalisværket A/S 1913-1938” 45 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00015a.jpg oles.20dage.dk_pics_00015b.jpg
00016. “Christianshavn - En konges tanke blev virkelighed”. Mogens Lebech. Tegninger af Lars bo. Burmeister & Wain's, 1955. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00016a.jpg oles.20dage.dk_pics_00016b.jpg
00017. “H. C. Andersen Om København”, Johan de Mylius, Mads Stage. Aschehoug 2. oplag, 1999. ISBN: 87-11-11186-0. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00017.jpg
00018. “Historien om syv huse - En bygningsundersøgelse i Ny-København”, Foreningen til gamle bygningers bevaring. 1982. ISBN: 87-87546-08-6. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00018.jpg
00020. “Historiske Huse i det gamle København - Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninge i Bispestaden og Ny-København”, Nationalmuseet. 1972. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00020.jpg
00021. “En storby bliver til - København og købenavnere set af 'Illustreret Tidende' 1859-1874'” 35 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00021.jpg
00022. “Kødbenhavn ved havnen”, Peter Olesen. Gyldendals Bogklubber. 1992. ISBN: 87-00-52444-1. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00022.jpg
00023. “København - skikkelser og type set af pressefotografer”, Politiken Forlag. 1952. Oplag 1300. Omslag og vignetter af Axel Nygaard. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00023.jpg
00024. “Byens Sang” af Hakon Børresen. Noderhæfte. 4 sider. Forside: “Biskop Absalon - Byens Grundlægger”. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00024a.jpg oles.20dage.dk_pics_00024b.jpg
00025. “Slid og Slæb - Historien om et Laug”, Bent Heick Hansen. Udsendt af Kjøbenhavns Vognmandslaug ved dets 500 års jubilæum 29. april 1978. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00025.jpg
00026. “Gennem Det Gamle København - En Anvisning til Vandringer i Byen. Med adskillige Bemærkninger om Gaders, Pladers, Huses og Monumenters Mærkværkdigheder”, R. Broby Johansen. Bilagskort af Gustav Hjortslund. Udgivet af Nationaltidende i kommission hos Gyldendal. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00026.jpg
00027. “Godtfolk, Gavtyve og Gadeliv”, Einer Mellerup. Forlaget Fremad 1961. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00027.jpg
00028. “Byen Rundt i 80 År - Steder og mennesker på min vej”, Otto Ludwig. Forlaget Bogan. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00028.jpg
00029. “København før og nu i Digte og Viser”, Redaktion: Poul M. Pedersen, Alfred G. Hassings forlag 1950. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00029.jpg
00030. “I Kjøbenhavn”, Gustav Esmann. Strandbergs Forlag. Med illustrationer af Hans Tegner. 1999. ISBN: 87-7717-162-4. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00030.jpg
00031. “Kongens og Folkets København gennem 800 år”, Københavns Universitet 1996. Redaktør: Karl-Erik Frandsen. ISBN: 87-89224-27-2. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00031.jpg
00032. “Tre Huse på Christianshavn”, Harald Langberg. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. Oplag 4000. ISBN: 87-87546-03-5. 1976. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00032.jpg
00033. “Indlendende Bemærkninger til Buddhistisk Relativisme”, Poul Tuxen. 1936. Festkrift udgivet af Københavns Universitet. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00033.jpg
00034. “Kvinderegensen 1932-1957”. Dansk Videnskabs Forlag, 1957. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00034.jpg
00035. “Nyhavn! Nyhavn!”, Carl Henrik Clemmensen (prosa), Sigfred Pedersen (vers), Niels Clemmensen (musik), Frede Christoffersen (litografier). Povl Branners Forlag. 1943. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00035.jpg
00036. “Christiania Guide”, dansk og engelsk tekst incl. kort. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00036a.jpg oles.20dage.dk_pics_00036b.jpg
00037. “Lejrskov Præstegaards Brand 1728 - Et Klagedigt”, Albert Thura. Facsimilettryk med historisk indledning af Dr. Bjørn Kornerup. 1945. Nummeret oplag. 187 ud af 250. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00037a.jpg oles.20dage.dk_pics_00037b.jpg
00038. “Det mørke København”, Steffen Linvald. En skildring af fattigfolks liv i København i 17- og 1800-tallet og de sociale forhold, set på baggrund af borgerskabets betryggende tilværelse. ISBN: 87-416-1081-4. 1978. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00038.jpg
00039. “Sagn og historier fra København Og Omegn”. Udgivet af Foreningen Fremtiden. 1950. Udvalgt af Henning Henningsen. Tegninger af Arne Ungermann. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00039.jpg
00040. “Københavns Kirkesag 1890-1915 - Festskrift”. Kirkefondets forretningsudvalg. G.E.C. Gad, 1915. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00040.jpg
00041. “Holmens Kirke - En Vandring Gennem Holmens Kirke og Kapel”, E. Gjøe Geleff. G.E.C. Gad 1939. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00041.jpg
00042. “Hofteatret og Teatermuseet ved Christiansborg”, Robert Nettendam. Teatermuseet 1971. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00042.jpg
00043. “Turistkort over København og Omegn”, Geodætisk Institut. Udateret. 15 kroner
oles.20dage.dk_pics_00043.jpg
00044. “Latinerkvarteret - Blade af en gammel bydels historie”, Axel Kjerulf. Hassings forlag. 30 kroner
oles.20dage.dk_pics_00044.jpg
00045. “Store Strandstræde i fortid og nutid”, Steffen Linvald. 40 kroner
oles.20dage.dk_pics_00045a.jpg oles.20dage.dk_pics_00045b.jpg
00046. “Stormen paa Kjøbenhavn eller Frederik den Tredie i sin Rede. Tredie Del”. 1857. 75 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00046a.jpg oles.20dage.dk_pics_00046b.jpg
00047. “Grabberne væk fra byggeren”, B. Yggersen. Forlaget Røde Hane. 1980. ISBN: 87-85095-362. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00047.jpg
00048. “Landevejens farende Svende”. Redaktion: Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1970. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00048.jpg
00049. “Vandringer i København”, Ebbe Sadolin. Carit Andersens Forlag. 25 kroner.\\
oles.20dage.dk_pics_00049.jpg
00050. “Esplanaden - Årets gang i A.P. Møller-Mærsk”, Søren Ellemose. Forlaget Documentas. 2007. ISBN: 978-87-7063-011-5. 60 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00050.jpg
00051. “Københavnske gadenavnes historie”. Politikens forlag. ISBN: 87-567-3200-7. 2.udgave. 1979. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00051.jpg
00052. “Vandringer i København”. Politikens håndbøger nr. 226. Politiken Forlag. 1961. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00052.jpg
00053. “Fristaden Christiania”, Bent Pedersbæk Hansen. Dansk-hæfterne “den gule serie”. Dansklærerforeningen. 1979. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00053.jpg
00054. “Omkring Frederiksholm Kanal - skitser af dansk guldalderkunst”, Ejner Johansson. Hasselbalch 1964. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00054.jpg
00055. “Svajerne - De københavnske cykelbude og mælkedrenges liv og virke belyst gennem samtaler”. Charles Haugbøll. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00055.jpg
00056. “Bøgernes Borg på slotsholmen - Det kongelige bibliotek”, Palle Birkelund. 1960. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00056.jpg
00057. “Et halvt Århundrede mellem bøger”, Aage Marcus. 1958. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00057.jpg
00058. “Tegninger fra København Før og Nu”, Tegninger: Bo Bonfils. Tekst: Jens Nielsen. Berlingske Forlag. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00058.jpg
00059. “Gamle Skibe, Gamle Huse - En bog fra Christianshavn”. Mogens Lebech. 1959. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00059.jpg
00060. “Det Gamle Köbenhavn - Bind I+II”, Knud Bokkenheuser. H. Hagerups Forlag. 1919. 100 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00060a.jpg oles.20dage.dk_pics_00060b.jpg
00061. “Tårnet - Østerport Station”, DSB. 1983. 10 kroner
oles.20dage.dk_pics_00061.jpg
00062. “Kjøbenhavn Før & Nu”. 1967. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00062.jpg
00064. “Fra det gamle København - 2. samling”, Jørgen Larsen. Forlaget Sesam. 2005. ISBN: 87-11-22508-4. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00064.jpg
00065. “Sganarels Kjøbenhavner Viser”, Axel Henriques. Henrik Koppels Forlag. 1925. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00065.jpg
00066. “Rundetaarn”, Jan Steenberg. Nationalmuseet - Rhodos. 30 kroner
oles.20dage.dk_pics_00066.jpg
00067. “Min historie”, Ole Pedersen Kollerød. Foreningen Danmarks Folkeminder. 1978. 40 kroner
oles.20dage.dk_pics_00067a.jpg oles.20dage.dk_pics_00067b.jpg
00068. “Mennesker i en bydel - Skæbner og skikkelser i Vesterbros historie”, John F. Ekvall. Danske Skribenters Forlag 1964. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00068.jpg
00069. “På sporet af den Eventyrlige By”, Gregers Dirckinck-Holmfeld. Borgen. 1991. ISBN: 87-418-8684-4. 30 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00069.jpg
00070. “københavnske aftener i svunden tid”, A.D. Henriksen. 1968. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00070.jpg
00071. “Den hemmelige havn - Et fotoessay fra randområder i Københavns Havn”, Torben Huus. Forlaget Per Kofod. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00071.jpg
00072. “Borger i klunketidens København”, Jan Møller. Forlaget Sesam. 1979. ISBN: 87-7324-467-8. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00072.jpg
00073. “Om Patriciergaarden - Hauserplads 32”, 1962. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00073.jpg
00074. “Fra voldens København - Kongens Nytorv Kvarteret”, Carl C. Christensen. H. Hagerups Forlag. 1924. 10 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00074.jpg
00075. “Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 3. Snarens Kvarter”, H.U. Ramsing. Munksgaard 1945. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00075.jpg
00076. “Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 5. Nørre Kvarter”, H.U. Ramsing. Munksgaard 1967. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00076.jpg
00077. “Københavns ejendomme 1377-1728, Bind 8. Købmager Kvarter”, Albert Fabritius. Munksgaard 1962. 50 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00077.jpg
00078. “Det Københavnske Patriciat og starten ved det 17. århundredes midte”, Johan Jørgensen. Gyldendal 1957. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00078.jpg
00079. “Nicolai Taarn - Arkitektur og historie”, Otto Norn. Ødelagt ryg. 1945. 10 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00079a.jpg oles.20dage.dk_pics_00079b.jpg
00080. “De Gamle Volde”, Kai Flor. Gyldendal. 1942. 30 kroner,\\
oles.20dage.dk_pics_00080.jpg
00081. “Betænkning angaaende monumenter og skulpturer i Rosenborg Have”. 1933. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00081.jpg
00082. “De gamles by og Helene Michaelsens Hjem”. 1951. 20 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00082.jpg
00083. “Københavnerliv - før og nu”, Redaktion: Kay Nielsen og Herluf Stokholm. 1981. ISBN: 87-7600-013-3. 15 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00083.jpg
00084. “Mendel Philipsen & Søn - bogen bag filmen ̈́Sofie'”, Henri Nathansen. Gydendals bogklubber. 1992. ISBN: 87-00-51726-7. 25 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00084.jpg
00085. “Vimmelskaftet 38 - Historien om en ejendom”, Tage Werner. Dansk Sygeplejeråd. 1974. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00085.jpg

Filosofi og Religion

00033. “Indlendende Bemærkninger til Buddhistisk Relativisme”, Poul Tuxen. 1936. Festkrift udgivet af Københavns Universitet. 40 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00033.jpg

Jylland

00063. “Snapstinget - Jydsk Termin, Marked og Mennesker”, Hugo Matthiessen. Gyldendal 1946. 35 kroner.
oles.20dage.dk_pics_00063.jpg

boger/oles_boger.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)