User Tools

Site Tools


linux_og_unix:virtualbox

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

linux_og_unix:virtualbox [2016/08/14 22:37] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== VirtualBox information ====
 +
 +  * NetBSD
 +
 +Installation af NetBSD under VirtualBox skaber problemer, men det kan løses
 +ved at skrive i en CLI:
 +
 +<​code>​ vboxsdl --norawr0 --startvm NetBSD</​code>​
 +
 +
 +  * FreeDos
 +
 +Da Dos og dermed FreeDos ikke fortæller CPU'en at, der ikke er noget af lave, så
 +er det en meget god idé at sætte en "​Execution Cap" på FreeDos under VirtualBox.
 +
  
linux_og_unix/virtualbox.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 (external edit)