User Tools

Site Tools


linux_og_unix:raspberry_pi

Tilbage til Sysadm


Raspberry Pi

Folk, der har en raspberry pi online:

Steder, man kan købe en raspberry pi fra Danmark:

Ting, som kan lave med den:

Scanning med en Raspberry Pi:

linux_og_unix/raspberry_pi.txt · Last modified: 2023/10/21 19:19 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki