User Tools

Site Tools


linux_og_unix:openssh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

linux_og_unix:openssh [2016/08/14 22:37] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== OpenSSH ====
 +
 +Hvis det tager lang tid at logge ind, kan det være et kerberos check fra klienten, der skal disables:
 +<​code>​
 +$ ssh -v <​remotemachine>​
 +[...]
 +debug1: Unspecified GSS failure. ​ Minor code may provide more information
 +</​code>​
 +Så tilføj følgende til ~/​.ssh/​config
 +<​code>​
 +GSSAPIAuthentication no
 +</​code>​
  
linux_og_unix/openssh.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 (external edit)