User Tools

Site Tools


linux_og_unix:citrix

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

linux_og_unix:citrix [2016/08/14 22:37] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[linux_og_unix:​start|Tilbage til Linux og Unix]]
  
 +----
 +
 +===== Citrix =====
 +
 +På Debian/​Ubuntu/​Mint:​
 +
 +Download fra: [[http://​www.citrix.com/​downloads/​citrix-receiver/​linux|citrix.com]]
 +Fix pakken (Citrix er nogle fjolser)
 +<​code>​
 +cd ~/Downloads
 +mkdir ica_temp
 +dpkg-deb -x icaclient_*amd64.deb ica_temp
 +dpkg-deb --control *amd64.deb ica_temp/​DEBIAN
 +sudo vi ica_temp/​DEBIAN/​control
 +</​code>​
 +Ændre linjen med depends til: 
 +<​code>​
 +Depends: libc6-i386 (>= 2.7-1), lib32z1, nspluginwrapper,​ libxml2:​i386,​ libstdc++6:​i386,​ libxerces-c3.1:​i386,​ libcanberra-gtk-module:​i386,​ libcurl3:​i386
 +</​code>​
 +Og lave en ny pakke og installere denne:
 +<​code>​
 +dpkg -b ica_temp icaclient-modified.deb
 +sudo dpkg -i icaclient_modified.deb
 +</​code>​
 +Der skal muligvis også tilføjes nogle certifikater:​
 +<​code>​
 +sudo ln -s /​usr/​share/​ca-certificates/​mozilla/​* /​opt/​Citrix/​ICAClient/​keystore/​cacerts/​
 +sudo c_rehash /​opt/​Citrix/​ICAClient/​keystore/​cacerts
 +</​code>​
 +Skidtet kan konfigures med:
 +<​code>​
 +/​opt/​Citrix/​ICAClient/​util/​configmgr &
 +</​code>​
linux_og_unix/citrix.txt · Last modified: 2016/08/14 22:37 (external edit)