User Tools

Site Tools


boger:r.c

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:r.c [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +===== R.C. - kendt som Fagmanden =====
 +
 +Serie af Joseph Rosenberger\\
 +
 +3. "Det hemmelige våben"​ (The Psychotron Plot). Oversætter:​ P. Arends. 1984. 189 sider\\
 +??. "Mord på høj plan". UBD 75918 \\
 +{{:​boger:​joseph-rosenberger-mord-paa-hoejt-plan-winther-pocketbog-325.jpg?​200|}}
 +{{:​boger:​joseph-rosenberger-mord-paa-hoejt-plan-winther-pocketbog-325_back.jpg?​200|}}
 +
 +
  
boger/r.c.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)