User Tools

Site Tools


boger:pyramide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:pyramide [2017/02/28 19:51]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:pyramide [2019/04/17 21:28] (current)
Line 3: Line 3:
 86 titler ialt og udkom 1955-1962.\\ 86 titler ialt og udkom 1955-1962.\\
  
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work/?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22Pyramideb%C3%B8gerne%22#​content|Bibliotek.dk]]\\
 [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850tit/​0118/​sknr118008.htm|Dansk forfatter leksikon]]\\ [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850tit/​0118/​sknr118008.htm|Dansk forfatter leksikon]]\\
  
Line 27: Line 28:
 1. Ukendt gift (Poisons Unknown), Frank Kane. 1955.\\ 1. Ukendt gift (Poisons Unknown), Frank Kane. 1955.\\
 2. Døden venter ikke (Model for Murder), Stephen Marlowe\\ 2. Døden venter ikke (Model for Murder), Stephen Marlowe\\
-{{http://​pulp.20dage.dk/​pics/​py02.jpg}}\\+{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​py02.jpg}}\\
 3. Menuen lyder på mord (Death on the Level), Helen Nielsen\\ 3. Menuen lyder på mord (Death on the Level), Helen Nielsen\\
 4. Søvnen der dræbte (Sleep No More), Sam S. Taylor\\ 4. Søvnen der dræbte (Sleep No More), Sam S. Taylor\\
 5. Mord i Mexico (Pattern for Panic), Richard S. Prather. 1956\\ 5. Mord i Mexico (Pattern for Panic), Richard S. Prather. 1956\\
-{{http://​pulp.20dage.dk/​pics/​py05.jpg}}\\+{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​py05.jpg}}\\
 6. Arven koster mord (Night of Terror), Joy Brown\\ 6. Arven koster mord (Night of Terror), Joy Brown\\
 7. Mordet på Paradisøen (Don't Crowd Me), Evan Hunter. Oversætter:​ Erik Trosborg.\\ ​ 7. Mordet på Paradisøen (Don't Crowd Me), Evan Hunter. Oversætter:​ Erik Trosborg.\\ ​
Line 39: Line 40:
 11. Gangsterbruden (Snatched Dame), W. J. Elliott\\ 11. Gangsterbruden (Snatched Dame), W. J. Elliott\\
 12. Lad dem dø (Always Leave'​em Dying), Richard S. Prather\\ 12. Lad dem dø (Always Leave'​em Dying), Richard S. Prather\\
-{{http://​pulp.20dage.dk/​pics/​py12.jpg}}\\+{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​py12.jpg}}\\
 13. Dobbeltspil (The Cheater), Ledru Baker, Jr.\\ 13. Dobbeltspil (The Cheater), Ledru Baker, Jr.\\
 14. Kontraspionage (The Counterspy Express), A. S. Fleischman\\ 14. Kontraspionage (The Counterspy Express), A. S. Fleischman\\
boger/pyramide.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)