User Tools

Site Tools


boger:micky_bog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:micky_bog [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +===== Kaptajn Micky bøgerne =====
 +
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work/?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22Kaptajn%20Micky%20b%C3%B8gerne%22#​content|Bibliotek.dk]]
 +
 +Skrevet af Poul Arends, som også har oversat mange bøger. 64 sider\\
 +
 +1965: 19-20\\
 +1966: 21-22\\
 +1967: 23-25\\
 +----
 +
 +1. "​Bøffelbanden"​\\
 +2. "Den store høvding"​\\
 +3. "​General Ruiz"​\\
 +4. "​Tyrannens fald"​\\
 +5. "​Frihedskampen"​\\
 +6. "​Guld-tomahawken"​\\
 +7. "​Nordlandets konge"​\\
 +8. "Micky og kosakkerne"​\\
 +9. "Micky og forræderen"​\\
 +10. "Micky og Tim Louis"​\\
 +11. "Den sorte falk"​\\
 +12. "​Snedronningen"​\\
 +13. "​Indianernes fange"​\\
 +14. "​Kampen om fortet"​\\
 +15. "Micky og Magic Face"​\\
 +16. "Den falske sheriff"​\\
 +17. "​Tyvemarked i Minetown"​\\
 +18. "​Dødens tempel"​\\
 +19. "​Banditter i Norwood"​\\
 +20. "​Manitous krigere"​\\
 +21. "​Kaptajn Micky og pengeafpresserne"​\\
 +22. "​Kaptajn Micky og Ivan Petrovitch"​\\
 +23. "​Kaptajn Micky og Susans arv"\\
 +24. "​Kaptajn Micky og våbensmuglerne"​\\
 +25. "​Kaptajn Micky og falskmøntnerne"​\\
 +{{:​boger:​mickey_falskmonterne.jpg?​direct&​200|}}
 +
  
boger/micky_bog.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)