User Tools

Site Tools


boger:mickey_spillane

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:mickey_spillane [2019/02/14 15:58]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:mickey_spillane [2019/04/17 21:28] (current)
Line 5: Line 5:
 ===== Mickey Spillane ===== ===== Mickey Spillane =====
  
 +[[http://​bibliografi.dk/​content.php?​page=author&​value=12758|Bibliografi.dk]]\\
 Skrevet af [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Mickey_Spillane|Frank Morrison Spillane]] Skrevet af [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Mickey_Spillane|Frank Morrison Spillane]]
  
-11. "Seks år efter"​. ISBN: 87-18-00892-5\\+1983: 1-2\\ 
 +1984: 3-8\\ 
 +1985: 9-12\\ 
 +1986: 13-14\\ 
 + 
 +1. "Mord i negligé"​ (The Body Lovers). Oversat af: Ole Hemmningsen\\ 
 +2. "​Overlevelse umulig"​ (Survival ... Zero)). Oversat af: Lene Gulløv\\ 
 +3. "Mike Hammer hævner"​ (Vengeance is Mine)\\ 
 +5. "Død over morderen"​ (I, The Jury). Oversat af: Palle Bork\\ 
 +6. "Tiger Mann på spionjagt"​ (Day of The Guns). Oversat af: Hans Hansen\\ 
 +7. "Kys mig, dræber!"​ (Kiss Me, Deadly). Oversat af: Hans Hansen\\ 
 +8. "De grønne kort" (One Lonely Night). Oversat af: K. Vestergaard\\ 
 +9. "​Geniet"​ (The Twisted Thing)\\ 
 +10. "Mord en gros" (The Death Dealers)\\ 
 +11. "Seks år efter" ​(The Long Wait). ISBN: 87-18-00892-5. Oversat af: Lene Gulløv\\
 {{:​boger:​spillane-11-front.png?​200|}} {{:​boger:​spillane-11-front.png?​200|}}
 {{:​boger:​spillane-11-back.png?​200|}}\\ {{:​boger:​spillane-11-back.png?​200|}}\\
 +12. "​Ondskabens maske" (The Big Kill), Oversat af: Anne Ziersen\\
 +13. "Fyrre millioner på højkant"​ (The Delta Factor). Oversat af: Poul Arends\\
 +14. "​I.C.B.M.-kontrollen"​ (The By-pass Control). Oversat af: Poul Arends\\
 +
boger/mickey_spillane.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)