User Tools

Site Tools


boger:lassiter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:lassiter [2018/10/30 14:36]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:lassiter [2019/04/17 21:28] (current)
Line 6: Line 6:
  
 1. "​Lassiter og slangerne\\ 1. "​Lassiter og slangerne\\
-{{http://​pulp.20dage.dk/​pics/​lassit01.jpg}}\\+{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​lassit01.jpg}}\\
 2. "​Dusørjægerne"​\\ 2. "​Dusørjægerne"​\\
 3. "​Hestetyvenes dronning"​\\ 3. "​Hestetyvenes dronning"​\\
 +{{:​boger:​lassiter-3.jpg?​400|}}\\
 4. "En skånselsløb kamp"​\\ 4. "En skånselsløb kamp"​\\
 5. "​Morderbanden"​\\ 5. "​Morderbanden"​\\
 6. "​Hundjævelen"​\\ 6. "​Hundjævelen"​\\
 10. "På jagt efter blodhunden",​ (Wells Fargo Blood-hound)\\ 10. "På jagt efter blodhunden",​ (Wells Fargo Blood-hound)\\
-{{http://​pulp.20dage.dk/​pics/​lassit10.jpg}}\\+{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​lassit10.jpg}}\\
  
 ?. "En lig med døden"​\\ ?. "En lig med døden"​\\
boger/lassiter.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)