User Tools

Site Tools


boger:jefferson_boone

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:jefferson_boone [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +===== Jefferson Boone =====
 +
 +Serie af Jon Messmann.\\
 +
 +1. Moneta-papirerne (The Moneta Papers). Oversætter:​ Ulla Friis. 1974\\
 +2. Terror (The game of terror). Oversætter:​ M. Llovet. 1974\\
 +3. Mord i dag - penge i morgen (Murder Today, Money Tomorrow). Oversætter:​ M. Llovet. 1974\\
 +4. De forsvundne $ (The Swiss secret). Oversætter:​ F. Remar. 1975\\
 +5. På sporet af kidnapperne (Ransom). Oversætter:​ Frits Remar. 1975\\
 +
  
boger/jefferson_boone.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)