User Tools

Site Tools


boger:fort_west

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:fort_west [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
  
 +----
 +
 +===== Fort West =====
 +
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work/?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22Fort%20West%22#​content|Bibliotek.dk]]
 +
 +Udgivet: 1969-1970. 80 sider. Nogle titler uden forfatter angivet.\\
 +
 +1969: 1-\\
 +1970: 4-12\\
 +
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work/?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22Fort%20West%22#​content|Bibliotek.dk]]
 +
 +1. "Loven kommer"​\\
 +4. "​Blodig ranchkrig",​ Young Lassiter\\
 +5. "En colt uden hak"\\
 +6. "En kugle i ryggen"​\\
 +7. "​Gidslet",​ Alex Simmons\\
 +8. "​Pyromanen",​ Jorge Gotarra\\
 +9. "​Kvægflugt"​\\
 +10. "​Forfulgt"​\\
 +12. "​Revolvermanden"​\\
 +{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​fwe12.jpg}}
boger/fort_west.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)