User Tools

Site Tools


boger:en_texas_bog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:en_texas_bog [2020/01/06 00:54]
martin
boger:en_texas_bog [2020/02/05 13:54] (current)
martin
Line 6: Line 6:
 ==== En Texas Bog ==== ==== En Texas Bog ====
  
-[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work?​page=23&​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22En%20Texas%20Bog%22|bibliotek.dk]]\\+[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work?​page=28&​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22En%20Texas%20Bog%22|bibliotek.dk]]\\
 [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850tit/​0122/​sknr122698.htm|Dansk forfatter leksikon]]\\ [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850tit/​0122/​sknr122698.htm|Dansk forfatter leksikon]]\\
  
Line 27: Line 27:
 1971: 305-318\\ 1971: 305-318\\
 1972: 319-338\\ 1972: 319-338\\
-1973: 339-356\\+1973: 339-358\\
 1974: 359-377\\ 1974: 359-377\\
 1975: 379-392\\ 1975: 379-392\\
 1976: 393-414\\ 1976: 393-414\\
-1977: 415-427\\+1977: 415-428\\
 1978: 430-436\\ 1978: 430-436\\
 1979: 439-446\\ 1979: 439-446\\
Line 159: Line 159:
 103. "​Blodspor til ranchen"​ (Trail to Tomahawk), Edwin Booth. Oversætter:​ Chas Burt\\ ​ 103. "​Blodspor til ranchen"​ (Trail to Tomahawk), Edwin Booth. Oversætter:​ Chas Burt\\ ​
 104. "Den døde hævner"​ (The man from Boot Hill). Oversætter:​ Steve Hook\\ 104. "Den døde hævner"​ (The man from Boot Hill). Oversætter:​ Steve Hook\\
 +**106**: "​Revolvermand i Arizona"​ (Gun hand), Frank Andrews. Oversætter:​ Gun Plug\\
 108. "​Sheriff i knibe",​ Nelson Nye\\ 108. "​Sheriff i knibe",​ Nelson Nye\\
 {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te108.jpg?​120}}\\ {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te108.jpg?​120}}\\
Line 176: Line 177:
 122. ""​\\ 122. ""​\\
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te122.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te122.jpg?​120}}\\
 +**131.** "Den sidste chance"​ (Last chance at Devils canyon), Barry Cord. Oversætter:​ Peter Pry\\
 132. ""​\\ 132. ""​\\
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te132.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te132.jpg?​120}}\\
Line 195: Line 197:
 {{:​boger:​texas_146_back.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​texas_146_back.jpg?​200|}}\\
 147. "Over mit lig" (Night raid), Frank Bonham. 1965\\ 147. "Over mit lig" (Night raid), Frank Bonham. 1965\\
-150. \\+150. "De lovløses by" (The badge shooters), Clement Hardin\\
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te150.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te150.jpg?​120}}\\
 151. "​Kampen ved Spanish Ford" (Feud at Spanish Ford), Frank Bonham. Oversætter:​ Malmback\\ 151. "​Kampen ved Spanish Ford" (Feud at Spanish Ford), Frank Bonham. Oversætter:​ Malmback\\
Line 259: Line 261:
 213. ""​\\ 213. ""​\\
 {{:​boger:​texas213.jpg?​120|}}\\ {{:​boger:​texas213.jpg?​120|}}\\
-214. ""​\\+214. "Døden lurer i Texas" ​(Rawhiders of the Brassada),​ L. L. Foreman. Oversætter:​ O. Boesdal\\
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te214.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te214.jpg?​120}}\\
 215. "​Klapperslangepasset"​ (Battle at Rattlesnake Pass), Tom West: Oversætter:​ O. Boesdal\\ 215. "​Klapperslangepasset"​ (Battle at Rattlesnake Pass), Tom West: Oversætter:​ O. Boesdal\\
Line 306: Line 308:
 284. "​Kvæglandets barske lov" (Ruthless return), Alex Hawk. Oversætter:​ J. Jessen\\ 284. "​Kvæglandets barske lov" (Ruthless return), Alex Hawk. Oversætter:​ J. Jessen\\
 285. "​Blodig kamp" (Arroyo Hondo), Kingsley West. Oversætter:​ P. Arends\\ 285. "​Blodig kamp" (Arroyo Hondo), Kingsley West. Oversætter:​ P. Arends\\
 +288. "​Fjendtlige højder"​ (The hostile peaks), Louis Trimble. Oversætter:​ P. Arends\\
 289. "​Episoden ved Dry Fork" (The Dry Fork incident), Dan J. Stevens. Oversætter:​ Bjerre Andersen\\ 289. "​Episoden ved Dry Fork" (The Dry Fork incident), Dan J. Stevens. Oversætter:​ Bjerre Andersen\\
 292. "​Retten sidder i seksløberen"​ (McVeys valley), Ray Gaulden. Oversætter:​ N. Bjerre Andersen\\ ​ 292. "​Retten sidder i seksløberen"​ (McVeys valley), Ray Gaulden. Oversætter:​ N. Bjerre Andersen\\ ​
Line 333: Line 336:
 338. "​Manden fra Tombstone"​ (The man from Tombstone), Jack Slade. Oversætter:​ P. Arends\\ 338. "​Manden fra Tombstone"​ (The man from Tombstone), Jack Slade. Oversætter:​ P. Arends\\
 339. "​Guldtransporten"​ (The high graders), Louis L'​Amour. Oversætter:​ N. Bjerre-Andersen\\ 339. "​Guldtransporten"​ (The high graders), Louis L'​Amour. Oversætter:​ N. Bjerre-Andersen\\
 +340. "​Diligence til Rincon"​ (Stage line to Rincon), Clement Hardin. Oversætter:​ E. Dammegård\\
 342. "​Dødens spor" (Lawman for Slaughter Valley), Ray Hogan. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\ 342. "​Dødens spor" (Lawman for Slaughter Valley), Ray Hogan. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\
 343. "Held og en seksløber",​ Ed Edson\\ 343. "Held og en seksløber",​ Ed Edson\\
 344. "I krydsild"​ (Ride into danger), Wayne D. Overholser. Oversætter:​ P. Borch\\ 344. "I krydsild"​ (Ride into danger), Wayne D. Overholser. Oversætter:​ P. Borch\\
 +346. "Højt spil om guld" (The hell merchant), Ray Hogan\\
 347. "Han gav aldrig op" (Trail Drive), Brian Garfield. Oversætter:​ N. Bjerre-Andersen. 1973\\ 347. "Han gav aldrig op" (Trail Drive), Brian Garfield. Oversætter:​ N. Bjerre-Andersen. 1973\\
 +349. "​Dobbeltgængeren",​ Ed Edson\\
 350. "​Åndedanserne"​ (Gunslammer),​ Alex Hawk. Oversætter:​ P. Borch. 1973\\ 350. "​Åndedanserne"​ (Gunslammer),​ Alex Hawk. Oversætter:​ P. Borch. 1973\\
 352. "Han skulle dø" (Hartigan), Marshall McCoy. Oversætter:​ Å. Lund\\ 352. "Han skulle dø" (Hartigan), Marshall McCoy. Oversætter:​ Å. Lund\\
Line 342: Line 348:
 355. "​Vicesheriffen",​ Ed Edson\\ 355. "​Vicesheriffen",​ Ed Edson\\
 356. "​Revolvermandens sidste job" (Last of the gunman), James Glenn. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\ 356. "​Revolvermandens sidste job" (Last of the gunman), James Glenn. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\
 +358. "​Bandittens sidste ridt" (Bounty on Wes Durand), Marshall McCoy. Oversætter:​ P. Galten\\
 359. "​Nybyggeren"​ (The homesteader),​ Lewis B. Patten. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\ 359. "​Nybyggeren"​ (The homesteader),​ Lewis B. Patten. Oversætter:​ B. Lyngbæk\\
 363. "​Blodig fejde" (The guns of Stigaree), Ray Hogan. Oversætter:​ Per Borch. 1974\\ 363. "​Blodig fejde" (The guns of Stigaree), Ray Hogan. Oversætter:​ Per Borch. 1974\\
Line 347: Line 354:
 365. "Rid videre, fremmede",​ Ed Edson\\ 365. "Rid videre, fremmede",​ Ed Edson\\
 367. "​Ildkamp forude"​ (The undefended),​ Marshall McCoy. Oversætter:​ Å. Lund\\ 367. "​Ildkamp forude"​ (The undefended),​ Marshall McCoy. Oversætter:​ Å. Lund\\
 +369. "I dobbelt ild" (Track the man down), Ray Hogan. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 370. "​Sheriffen i Kiowa" (A killing in Kiowa), Lewis B. Patten. Oversætter:​ I. Vedersø. 1974\\ 370. "​Sheriffen i Kiowa" (A killing in Kiowa), Lewis B. Patten. Oversætter:​ I. Vedersø. 1974\\
 373. "​Cheyenne-puljen"​ (The Cheyenne pool), Lewis B. Patten. Oversætter:​ P. Arends\\ 373. "​Cheyenne-puljen"​ (The Cheyenne pool), Lewis B. Patten. Oversætter:​ P. Arends\\
Line 388: Line 396:
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te407.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te407.jpg?​120}}\\
 408. "Han sloges alene" (Always a loser), Cord McCabe. Oversætter:​ Niels Søndergaard. 1976\\ 408. "Han sloges alene" (Always a loser), Cord McCabe. Oversætter:​ Niels Søndergaard. 1976\\
 +409. "​Hævneren bruger seksløber",​ Frits Remar\\
 410. "​“Med døden som makker”, Emerson Dogde\\ 410. "​“Med døden som makker”, Emerson Dogde\\
 {{:​boger:​en-texas-bog-nr-410_700.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​en-texas-bog-nr-410_700.jpg?​200|}}\\
Line 397: Line 406:
 414. "​Revolvermændene"​ (The killer-gun),​ John Durham. Oversætter:​ Niels Søndergaard. 1976\\ 414. "​Revolvermændene"​ (The killer-gun),​ John Durham. Oversætter:​ Niels Søndergaard. 1976\\
 415. "​Sherif uden stjerne"​ (Four graves west), James Kane. Oversætter:​ I. Vedersø. 1977\\ 415. "​Sherif uden stjerne"​ (Four graves west), James Kane. Oversætter:​ I. Vedersø. 1977\\
 +416. "Den skjulte fjende"​ (Mystery raider), Leslie Ernenwein. Oversætter:​ I. Arends\\
 418. "Det mexicanske guld" (Catlow), Louis L'​Amour. Oversætter:​ I. Vedersø\\ 418. "Det mexicanske guld" (Catlow), Louis L'​Amour. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 +419. "De lovløses dal" (
 +
 420. "Hans navn var Alamo" (A man called Alamo), Arthur Moore. Oversætter:​ Niels Søndergaard\\ 420. "Hans navn var Alamo" (A man called Alamo), Arthur Moore. Oversætter:​ Niels Søndergaard\\
 423. "Dræb med dynamit"​ (Silver for a bullet), John Delaney. Oversætter:​ Erling Suhr\\ 423. "Dræb med dynamit"​ (Silver for a bullet), John Delaney. Oversætter:​ Erling Suhr\\
Line 403: Line 415:
 {{:​boger:​texas_423_back.jpg?​120|}}\\ {{:​boger:​texas_423_back.jpg?​120|}}\\
 425. "​Ulveslænget"​ (The wolf pack), D. B. Newton. Oversætter:​ P. Galten\\ 425. "​Ulveslænget"​ (The wolf pack), D. B. Newton. Oversætter:​ P. Galten\\
-427. "​Dræberens spor" (The Man from Papago Wells), Jack Slade\\+427. "​Dræberens spor" (The Man from Papago Wells), Jack Slade. Oversætter:​ P. Galten\\
 {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te427.jpg?​120}}\\ {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te427.jpg?​120}}\\
 +428. "​Galgen i Graneros"​ (The gallows at Graneros), Lewis B. Patten. Oversætter:​ I. Arends\\
 430. "​Karavane mod helvede"​ (Wagons West of Hell), Cole Shelton. Oversætter:​ S. Strömberg Nielsen\\ ​ 430. "​Karavane mod helvede"​ (Wagons West of Hell), Cole Shelton. Oversætter:​ S. Strömberg Nielsen\\ ​
 {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te430.jpg?​120}}\\ {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te430.jpg?​120}}\\
Line 417: Line 430:
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te440.jpg?​120}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​te440.jpg?​120}}\\
 441. "​Hævneren på flugt" (The desert riders), Frank Morgan. Oversætter:​ I. Vedersø. 1979\\ 441. "​Hævneren på flugt" (The desert riders), Frank Morgan. Oversætter:​ I. Vedersø. 1979\\
 +443. "Rid vestpå"​ (Crucifixion butte), William O. Turner. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 444. "​Lovens hårde hånd" (Amos Flagg Lawman), Clay Randall. 1979. Oversætter:​ O. Boesdal\\ ​ 444. "​Lovens hårde hånd" (Amos Flagg Lawman), Clay Randall. 1979. Oversætter:​ O. Boesdal\\ ​
 446. "​Opgør i Allegre"​ (Night riders), Arthur Moore. Oversætter:​ Søren Hilligsøe\\ 446. "​Opgør i Allegre"​ (Night riders), Arthur Moore. Oversætter:​ Søren Hilligsøe\\
Line 423: Line 437:
 {{:​boger:​en-texas-bog-nr-450_700-1.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​en-texas-bog-nr-450_700-1.jpg?​200|}}\\
 452. "​Kampen om jorden"​ (Gun-whipped),​ Paul Evan Lehman. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\ 452. "​Kampen om jorden"​ (Gun-whipped),​ Paul Evan Lehman. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\
 +453. "​Hestetyvenes pas" (Shadow valley), Barry Cord. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 454. "Den nådesløse ørken"​ (Making of a Man), 1980, Emerson Dodge\\ 454. "Den nådesløse ørken"​ (Making of a Man), 1980, Emerson Dodge\\
 455. "​Hævnens blodige vej" (Bounty beware), Owen G. Irons. Oversætter:​ I. Arends\\ 455. "​Hævnens blodige vej" (Bounty beware), Owen G. Irons. Oversætter:​ I. Arends\\
Line 444: Line 459:
 474. "De tre hævnere"​ (Cameron), William Shambaugh. Oversætter:​ Søren Hilligsøe. 1982\\ 474. "De tre hævnere"​ (Cameron), William Shambaugh. Oversætter:​ Søren Hilligsøe. 1982\\
 475. "Det sidste opgør"​ (Last gun to Jericho), James Kane. Oversætter:​ I. Vedersø. 1982\\ 475. "Det sidste opgør"​ (Last gun to Jericho), James Kane. Oversætter:​ I. Vedersø. 1982\\
 +476, "Den lovløse"​ (The Rio runs forever), Brett McKinley. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\
 477. "Red ranchen"​ (The Empire Brand), Shad Denver. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\ 477. "Red ranchen"​ (The Empire Brand), Shad Denver. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\
 {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te477.jpg?​120}}\\ {{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​te477.jpg?​120}}\\
Line 449: Line 465:
 483. "Øje for øje" (A town died), Kirk Hamilton. Oversætter:​ I. Vedersø\\ 483. "Øje for øje" (A town died), Kirk Hamilton. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 484. "Den hvide Apache"​ (Apache Cobb), Emerson Dodge. Oversætter:​ P. Arends\\ 484. "Den hvide Apache"​ (Apache Cobb), Emerson Dodge. Oversætter:​ P. Arends\\
 +485. "​Revolvermandens arv" (The bitter days of Finis McCanless), James Wyckoff. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\
 486. "Den lovløse by" (The Hungry Gun), 1983, Kirk Hamilton. Oversætter:​ E. Trosborg\\ 486. "Den lovløse by" (The Hungry Gun), 1983, Kirk Hamilton. Oversætter:​ E. Trosborg\\
 488. "​Syndens løn" (Syndens lön), James Dillinger. Oversætter:​ Finn Andersen\\ 488. "​Syndens løn" (Syndens lön), James Dillinger. Oversætter:​ Finn Andersen\\
Line 457: Line 474:
 494. "​Torden over Rio Bravo" (Three for Rio Bravo), Ben Jefferson, Oversætter:​ P. Arends\\ 494. "​Torden over Rio Bravo" (Three for Rio Bravo), Ben Jefferson, Oversætter:​ P. Arends\\
 495. "​Massakren i Spanish Creek" (Raiders of Spanish Creek), Mike Skinner. Oversætter:​ I. Vedersø\\ 495. "​Massakren i Spanish Creek" (Raiders of Spanish Creek), Mike Skinner. Oversætter:​ I. Vedersø\\
 +497. "Med livet som indsats"​ (No bars to freedom), Ben Jefferson. Oversætter:​ Hervard H. Merved\\
 498. "​Opgør i ørkenen"​ (Adobe Wells), Lauran Paine. Oversætter:​ Ove Meyer Jacobsen\\ 498. "​Opgør i ørkenen"​ (Adobe Wells), Lauran Paine. Oversætter:​ Ove Meyer Jacobsen\\
 499. "​Guldtransporten"​ (Gold train), Chet Cunningham. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\ 499. "​Guldtransporten"​ (Gold train), Chet Cunningham. Oversætter:​ S. Hilligsøe\\
 500.\\ 500.\\
  
boger/en_texas_bog.1578272076.txt.gz · Last modified: 2020/01/06 00:54 by martin