User Tools

Site Tools


boger:dobbelt_krimi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:dobbelt_krimi [2017/11/26 14:57]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:dobbelt_krimi [2019/04/17 21:28] (current)
Line 17: Line 17:
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​dk095.jpg?​400}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​dk095.jpg?​400}}\\
 110. "Han vidste for meget" (Madhatter'​s Rock), Berkeley Gray - Oversætter:​ M. Bjerre-Hansen og "​Operation raket",​ John Dal. Omslag: Rolf Müller. ISBN: 87-18-00358-3 (Tidligere Lars Nord-serien nr. 9)\\ 110. "Han vidste for meget" (Madhatter'​s Rock), Berkeley Gray - Oversætter:​ M. Bjerre-Hansen og "​Operation raket",​ John Dal. Omslag: Rolf Müller. ISBN: 87-18-00358-3 (Tidligere Lars Nord-serien nr. 9)\\
 +{{:​boger:​dobbeltkrimi-xxx-1.jpg?​200|}}
 +{{:​boger:​dobbeltkrimi-xxx-2.jpg?​200|}}\\
 128. "Død mand dræber"​ (Take my face), Peter Held (Også: Pyramide nummer 5) og "​Tvivlsom rygte" (The captive), Normal Daniels\\ 128. "Død mand dræber"​ (Take my face), Peter Held (Også: Pyramide nummer 5) og "​Tvivlsom rygte" (The captive), Normal Daniels\\
 {{:​boger:​dobbelt-krimi-128-front.png?​200|}} {{:​boger:​dobbelt-krimi-128-front.png?​200|}}
Line 33: Line 35:
 221.\\ 221.\\
 {{http://​www.logolsen.dk/​s/​dk221.jpg?​400}}\\ {{http://​www.logolsen.dk/​s/​dk221.jpg?​400}}\\
-???. ""​\\ +
-{{:​boger:​dobbeltkrimi-xxx-1.jpg?​200|}} +
-{{:​boger:​dobbeltkrimi-xxx-2.jpg?​200|}}\\+
  
  
  
boger/dobbelt_krimi.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)