User Tools

Site Tools


boger:den_gule_serie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:den_gule_serie [2019/02/11 23:28]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:den_gule_serie [2019/04/17 21:28] (current)
Line 34: Line 34:
 {{:​boger:​gs-008.png?​200|}}\\ {{:​boger:​gs-008.png?​200|}}\\
 09. "​Leering Mysteriet"​ (The Leering Castle crime), Caldwell Brown (=Andrew Nicholas Murray)\\ 09. "​Leering Mysteriet"​ (The Leering Castle crime), Caldwell Brown (=Andrew Nicholas Murray)\\
 +{{:​boger:​gs09.jpg?​200|}}\\
 10. "Guld og Blod"​\\ 10. "Guld og Blod"​\\
 11. "​Malcolm Mysteriet",​ Caldwell Brown\\ 11. "​Malcolm Mysteriet",​ Caldwell Brown\\
Line 40: Line 41:
 {{:​boger:​guleserie-12.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​guleserie-12.jpg?​200|}}\\
 13. "​Manden i Sort" (The man in black), Caldwell Brown (=Edward Holmes)\\ + "Alt for smart",​ John Bennet\\ 13. "​Manden i Sort" (The man in black), Caldwell Brown (=Edward Holmes)\\ + "Alt for smart",​ John Bennet\\
 +{{:​boger:​gs13.jpg?​200|}}\\
 14. "​Manden fra Chicago",​ Caldwell Brown + "Tre game Djævle",​ John Logan\\ 14. "​Manden fra Chicago",​ Caldwell Brown + "Tre game Djævle",​ John Logan\\
 {{:​boger:​guleserie-14.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​guleserie-14.jpg?​200|}}\\
Line 52: Line 54:
 20. "​Billens Broderskab"​\\ 20. "​Billens Broderskab"​\\
 21. "Det gaadefulde Rum", Caldwell Brown + "Den falske Prædikant",​ Ralph Turman\\ 21. "Det gaadefulde Rum", Caldwell Brown + "Den falske Prædikant",​ Ralph Turman\\
 +{{:​boger:​gs21.jpg?​200|}}\\
 22. "​Dødens Bytte"​\\ 22. "​Dødens Bytte"​\\
 {{:​boger:​gs-022.png?​200|}}\\ {{:​boger:​gs-022.png?​200|}}\\
Line 57: Line 60:
 {{:​boger:​guleserie-23.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​guleserie-23.jpg?​200|}}\\
 24. "​Albinonen",​ Caldwell Brown\\ 24. "​Albinonen",​ Caldwell Brown\\
 +{{:​boger:​gs24.jpg?​200|}}\\
 25. "​Forbryderkongens Bud", Caldwell Brown\\ 25. "​Forbryderkongens Bud", Caldwell Brown\\
 {{:​boger:​gs25.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​gs25.jpg?​200|}}\\
Line 88: Line 92:
 {{:​boger:​gs39.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​gs39.jpg?​200|}}\\
 40. "​Pirater",​ Caldwell Brown + "Den halve Million",​ Hakon Hammer\\ 40. "​Pirater",​ Caldwell Brown + "Den halve Million",​ Hakon Hammer\\
 +{{:​boger:​gs40.jpg?​200|}}\\
 41. "Den ensomme Farm"​\\ 41. "Den ensomme Farm"​\\
 42. "​Djævleøen"​\\ 42. "​Djævleøen"​\\
 43. "Den usynlige Haand",​ Caldwell Brown + "En Livsskæbne",​ Knut Vinge + "En sømandsfortælling",​ [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850bib/​ntagenissen.htm|Tage Nissen]]\\ 43. "Den usynlige Haand",​ Caldwell Brown + "En Livsskæbne",​ Knut Vinge + "En sømandsfortælling",​ [[http://​danskforfatterleksikon.dk/​1850bib/​ntagenissen.htm|Tage Nissen]]\\
 +{{:​boger:​gs43.jpg?​200|}}\\
 44. "​Vaaben til Wu Ling", Caldwell Brown + "I Tilfældets Gade", Leo Nagel\\ 44. "​Vaaben til Wu Ling", Caldwell Brown + "I Tilfældets Gade", Leo Nagel\\
 +{{:​boger:​gs44.jpg?​200|}}\\
 45. "​Blodbrødrene",​ Caldwell Brown + "​Stævnemødet i Alperne",​ Knut Vinge\\ 45. "​Blodbrødrene",​ Caldwell Brown + "​Stævnemødet i Alperne",​ Knut Vinge\\
 {{:​boger:​guleserie-45.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​guleserie-45.jpg?​200|}}\\
 46. "​Stationens Hemmelighed",​ Caldwell Brown\\ 46. "​Stationens Hemmelighed",​ Caldwell Brown\\
 +{{:​boger:​gs46.jpg?​200|}}\\
 47. "Den leende Bokser",​ Caldwell Brown + "Den nye Lejlighed",​ Erik Volmer Jensen\\ 47. "Den leende Bokser",​ Caldwell Brown + "Den nye Lejlighed",​ Erik Volmer Jensen\\
 {{:​boger:​gs47.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​gs47.jpg?​200|}}\\
Line 103: Line 111:
 {{:​boger:​gs51.jpg?​200|}}\\ {{:​boger:​gs51.jpg?​200|}}\\
 52. "Det graa Segl", F. L. Mackard + "​Efterlysning",​ Boss (=Erik Volmer Jensen)\\ 52. "Det graa Segl", F. L. Mackard + "​Efterlysning",​ Boss (=Erik Volmer Jensen)\\
 +{{:​boger:​gs52.jpg?​200|}}\\
 53. "Frank Nolans Eventyr",​ F. L. Mackard + "​Farmen ved Grænsen",​ Martin South\\ 53. "Frank Nolans Eventyr",​ F. L. Mackard + "​Farmen ved Grænsen",​ Martin South\\
 +{{:​boger:​gs53.jpg?​200|}}\\
 54. "Den naadeløse Kamp"​\\ 54. "Den naadeløse Kamp"​\\
 55. "De falske Segl"​\\ 55. "De falske Segl"​\\
 56. "​Stormklokken",​ F. L. Mackard + "​Lovens Arm", Tex Collin + "Loven kommer til Buffalo",​ Bart Cassidy\\ 56. "​Stormklokken",​ F. L. Mackard + "​Lovens Arm", Tex Collin + "Loven kommer til Buffalo",​ Bart Cassidy\\
 +{{:​boger:​gs56.jpg?​200|}}\\
 57. "​Dødens Historie"​\\ 57. "​Dødens Historie"​\\
 58. "Den sidste Trumf",​ F. L. Mackard (=Frank Lucius Packard) + "De vilde heste",​ Lorentz Linde\\ 58. "Den sidste Trumf",​ F. L. Mackard (=Frank Lucius Packard) + "De vilde heste",​ Lorentz Linde\\
Line 119: Line 130:
 65. "​Nattens Stemme",​ Caldwell Brown + "​Stemmen i Mørket",​ George Esmund + "​Afsløret af en Sang", Johnny Grainge. Omslag: Palle Wennerwald\\ 65. "​Nattens Stemme",​ Caldwell Brown + "​Stemmen i Mørket",​ George Esmund + "​Afsløret af en Sang", Johnny Grainge. Omslag: Palle Wennerwald\\
 66. "​Nytaars-Mysteriet",​ Caldwell Brown + "En Bandit gør God", Harry F. Olmsted + "Gamle Macs »Glasøjne«",​ Harald Schmidt. Omslag: Palle Wennerwald.\\ 66. "​Nytaars-Mysteriet",​ Caldwell Brown + "En Bandit gør God", Harry F. Olmsted + "Gamle Macs »Glasøjne«",​ Harald Schmidt. Omslag: Palle Wennerwald.\\
- 
boger/den_gule_serie.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)