User Tools

Site Tools


boger:danger_man

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
boger:danger_man [2016/11/02 08:00]
127.0.0.1 external edit
boger:danger_man [2019/04/17 21:28] (current)
Line 8: Line 8:
  
 1. "​Likvideringseksperten"​ (The exterminator),​ W. A. Ballinger. Oversætter:​ E. Eskestad. 1971. 140 sider\\ 1. "​Likvideringseksperten"​ (The exterminator),​ W. A. Ballinger. Oversætter:​ E. Eskestad. 1971. 140 sider\\
 +{{http://​www.logolsen.dk/​s/​dangm1.jpg?​200}}\\
 2. "Døde agenter taler ikke" (Departure deferred), W. Howard Baker. Oversætter:​ P. Borch. 1971. 142 sider.\\ 2. "Døde agenter taler ikke" (Departure deferred), W. Howard Baker. Oversætter:​ P. Borch. 1971. 142 sider.\\
 +{{http://​www.logolsen.dk/​s/​dangm2.jpg?​200}}\\
  
  
  
boger/danger_man.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)