User Tools

Site Tools


boger:cowboy_arks_forlag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
boger:cowboy_arks_forlag [2017/11/02 22:27]
Martin Møller Skarbiniks Pedersen
boger:cowboy_arks_forlag [2019/04/17 21:28] (current)
Line 25: Line 25:
 21. "​Brændemærket"​\\ 21. "​Brændemærket"​\\
 22. "​Bøffellandets Lov"\\ 22. "​Bøffellandets Lov"\\
 +23. "​Mordermedicin"​\\
 +24. "​Buffalo Bills Duel"​\\
 25. "Død over den Fredløse"​\\ 25. "Død over den Fredløse"​\\
 26. "​Buffalo Bills Dobbeltgænger"​\\ 26. "​Buffalo Bills Dobbeltgænger"​\\
 +27. "​Hævneren fra Rio Grande"​\\
 +28. "Solo med Seksløberen"​\\
 +29. "​Helvedes Indgang"​\\
 +30. "Den hurtigste Revolver"​\\
 31. "​Indianerkamp"​\\ 31. "​Indianerkamp"​\\
 32. "​Trefinger jack"​\\ 32. "​Trefinger jack"​\\
Line 32: Line 38:
 34. "​Gennem Dødens Canyon"​\\ 34. "​Gennem Dødens Canyon"​\\
 35. "​Kvægtyvene i Cerrito"​\\ 35. "​Kvægtyvene i Cerrito"​\\
 +36. "​Hesten,​ der dræber"​\\
 37. "​Jagten paa Buffalo Bill"​\\ 37. "​Jagten paa Buffalo Bill"​\\
 38. "​Døden i Hazard"​\\ 38. "​Døden i Hazard"​\\
 +39. "​Kvægrøvernes Dødsfælde"​\\
 40. "Den stjaalne Guldmine"​\\ 40. "Den stjaalne Guldmine"​\\
 41. "Lad dem æde Græs"​\\ 41. "Lad dem æde Græs"​\\
Line 43: Line 51:
 47. "​Jerichos Diktator"​\\ 47. "​Jerichos Diktator"​\\
 48. "Den stjaalne Ranch"​\\ 48. "Den stjaalne Ranch"​\\
 +49. "​Spøgelsesbyens Hemmelighed"​\\
 +50. "Den nye Rancher"​\\
 51. "De lovløses Kongerige"​\\ 51. "De lovløses Kongerige"​\\
 52. "​Revolvermandens sidste Arbejde"​\\ 52. "​Revolvermandens sidste Arbejde"​\\
 53. "​Fælden i Malmstrøm Passet"​\\ 53. "​Fælden i Malmstrøm Passet"​\\
 +54. "​Ulvene fra Arrow Weed"​\\
 55. "​Seksløberranchen"​\\ 55. "​Seksløberranchen"​\\
 56. "​Buffalo Bills Vovestykke"​\\ 56. "​Buffalo Bills Vovestykke"​\\
boger/cowboy_arks_forlag.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)