User Tools

Site Tools


boger:coco_bog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:coco_bog [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
  
 +----
 +
 +===== Coco bøgerne =====
 +
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work/?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22En%20Coco%20bog%22#​content|Bibliotek.dk]]
 +[[http://​www.tohan.dk/​praerieserier_coco_boegerne.htm|tohan.dk]]
 +
 +Skrevet af Poul Arends, som også har oversat mange bøger. 64 sider\\
 +
 +1962: 1-2\\
 +1963: 3-4\\
 +1965: 5-6\\
 +1966: 7-8\\
 +1967: 9-12\\
 +
 +----
 +
 +1. "Coco og Davy Crocket"​\\
 +2. "Den onde guvernør"​\\
 +3. "Coco og spionen"​\\
 +4. "​Våbensmuglerne"​\\
 +5. "​Frihedskæmperne"​\\
 +{{:​boger:​coco_frihedskaemperne.jpg?​200|}}\\
 +6. "Davy Crocket på Jamaica"​\\
 +7. "​Guldskatten"​\\
 +8. "Den mystiske Mr. X."\\
 +9??. "Davy Crockett på de vilde vover"​\\
 +9??. "Davy Crockett og røverbanden"​\\
 +10. "Coco og Davy Crockett møder skovens kejser"​\\
 +{{:​boger:​coco_skovens_kejser.jpg?​direct&​200|}}
boger/coco_bog.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)