User Tools

Site Tools


boger:cleveland_western

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:cleveland_western [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +===== Cleveland Western =====
 +
 +[[https://​bibliotek.dk/​da/​search/​work?​search_block_form=phrase.titleSeries%3D%22Cleveland+Western%22&​select_material_type=bibdk_frontpage&​op=S%C3%B8g&​term_creator%5Bophav%5D=&​term_title%5Btitel%5D=&​term_subject%5Bemne%5D=&​n%2Famaterialetype%5B%5D=&​year_op=%2522year_eq%2522&​year_value=&​n%2Fasprog%5B%5D=&​form_build_id=form-aIcRBqQcN-flyj9E4jLlNYStp16zKnWvG0AwZtBruwI&​form_id=search_block_form&​sort=rank_frequency&​page_id=bibdk_frontpage#​content|Bibliotek.dk]]
 +
 +Hæfter på 96 sider.\\
 +Nummerne 1-10 er udgivet af "​Forlaget I.K.". Resten er udgivet af "​Williams Forlag"​\\
 +
 +1971: 1-18\\ ​
 +1972: 19-22\\
 +
 +1. "Den dødes hævn",​ Brad Cordell\\
 +2. "Med livet som indsats",​ Walt Renwick\\
 +**3.** "​Panik"​ (Stampede), Lew Rand\\
 +**3.** "​Dødedansen",​ Cole Borden\\
 +4. "​Kvægtyvenes land", Cole Shelton\\
 +6. "​Brændemærket"​ (Lobo brand), Lee Mallory\\
 +7. "​Revolveren er lov" (Bound for Boot Hill), Gunn Halliday\\
 +8. "​Oprør i minelejren"​ (No man buys my gun), Emerson Dodge\\
 +9. "Død mand sladrer"​ (Trouble is a tall Texan), Shad Denver\\
 +10. "​Galgen venter i Eagle Rock" (Gun thunder on timberline),​ Brad Cordell\\
 +11. "​Vinterens vovehalse"​ (Clash at Kiowa Valley), Shad Denver\\
 +12. "Skyd først, Luke" (Trouble on the wind), Gunn Halliday\\
 +{{:​boger:​cleveland_19.jpg?​200|}}\\
 +13. "Ene mod loven" (No law for a loner), Shad Denver\\
 +{{:​boger:​cleveland_21.jpg?​200|}}\\
 +14. "​Opgør i Hawk River" (Showdown at Hawk River), Cord Brecker\\
 +15. "Til vejs ende" (Trail'​s end), Matt Cregan\\
 +{{:​boger:​cleveland_18.jpg?​200|}}\\
 +16. "Ud af byen, fremmede"​ (No town for strangers), Emerson Dodge\\
 +{{:​boger:​cleveland_22.jpg?​200|}}\\
 +17. "Da helvede frøs til" (Battle at broken pass), Walt Beaumont\\
 +18. "To mod Texas" (Two against Texas), Emerson Dodge\\
 +19. "Den fordømte by" (A town that blood built), Lee Mallory\\
 +20. "​Hadets dag" (Day of hate), Cole Shannon. 96 sider.\\
 +{{:​boger:​cleveland_western.jpg?​200|}}\\
 +21. "​Sporet til Daloma"​ (Trail to Daloma), Ward Kestrel\\
 +{{:​boger:​clewes21.jpg?​200|}}\\
 +22. "​Dødens dal" (Guns in the sun), Brett McKinley. \\
  
boger/cleveland_western.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)