User Tools

Site Tools


boger:bill_og_ben

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
boger:bill_og_ben [2020/02/01 01:21]
martin
boger:bill_og_ben [2020/02/01 01:27] (current)
martin
Line 601: Line 601:
 332. "Bill og Ben - Enken fra det ukendte"​ (The Widow From Nowhere)\\ 332. "Bill og Ben - Enken fra det ukendte"​ (The Widow From Nowhere)\\
 {{http://​logolsen.dk/​s/​bb332.jpg}}\\ {{http://​logolsen.dk/​s/​bb332.jpg}}\\
-333. "Bill og Ben - En barsk kur mod guldfeber"​ (The Cobb Creek Bunch)\\+333. "Bill og Ben - En barsk kur mod guldfeber"​ (The Cobb Creek Bunch). Oversætter:​ P. Galten\\
 {{http://​logolsen.dk/​s/​bb333.jpg}}\\ {{http://​logolsen.dk/​s/​bb333.jpg}}\\
 334. "Bill og Ben – Oprydning i røverhulen"​ (Gun-Reckoning at Grundy’s Grave)\\ 334. "Bill og Ben – Oprydning i røverhulen"​ (Gun-Reckoning at Grundy’s Grave)\\
Line 613: Line 613:
 338. "Bill og Ben - Arven satte blodige spor" (The Langan Legacy)\\ 338. "Bill og Ben - Arven satte blodige spor" (The Langan Legacy)\\
 {{:​boger:​bb338.jpg?​direct&​200|}}\\ {{:​boger:​bb338.jpg?​direct&​200|}}\\
-339. "Bill og Ben - Kapløbet om de begravede penge" (Where the Money’s Buried)\\+339. "Bill og Ben - Kapløbet om de begravede penge" (Where the Money’s Buried). Oversætter:​ P. Galten\\
 {{http://​logolsen.dk/​s/​bb339.jpg}}\\ {{http://​logolsen.dk/​s/​bb339.jpg}}\\
 340. "Bill og Ben - Den gamle guldgraver"​ (Lucky Jake)\\ 340. "Bill og Ben - Den gamle guldgraver"​ (Lucky Jake)\\
boger/bill_og_ben.txt · Last modified: 2020/02/01 01:27 by martin