User Tools

Site Tools


boger:a._a._fair-serien

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:a._a._fair-serien [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +===== A. A. Fair-serien =====
 +
 +Erle Stanley Gardner skriver under navnet A. A. Fair\\
 +Copyright Jean Gardner\\
 +
 +----
 +
 +1. "Kun tåber dør om fredagen"​\\
 +2. "​Døden svinger svøben"​\\
 +3. "Penge på kant"​\\
 +4. "Kvit eller dobbelt"​\\
 +5. "​Flagermus jager i mørke"​ (Bats fly at Dusk). ISBN: 87-15-00484-8. Oversætter:​ Knud Müller. 158 sider. 1975. Tidligere "​Lommeromanen K117"​\\
 +{{:​boger:​flagermus_jager_i_morke.jpg?​200|}}\\
 +6. "​Kragen der ikke kunne tælle"​\\
  
boger/a._a._fair-serien.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)