User Tools

Site Tools


boger:2_western_i_en

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

boger:2_western_i_en [2019/04/17 21:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tilbage til [[boger:​dansk_kiosk_pulp_litteratur|kiosklitteratur]]
 +
 +----
 +
 +45. "Texas Bog 172", "En Texas Bog 186"\\
 +{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​dw45.jpg}}\\
 +141. "​Vestens Pionerer nr. 10: Dickson Row - Døden kommer ved daggry",​ "​McAllister nr. 7: Matt Chisholm - McAllister erklærer krig (McAllister makes war)"​\\
 +{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​dw141.jpg}}\\
 +172. "Big Jim 41", "Walt Slade 159"\\
 +{{https://​pulp.20dage.dk/​pics/​dw172.jpg}}\\
 +177. "Bill og Ben besejrer bankrøverne",​ "Bill og Ben frelser fire fortabte"​\\
 +179. "Bill og Ben stopper skurkene",​ "Bill og Ben belønner bankrøverne"​\\
 +
 +----
 +
 +??. "Med løkken om halsen",​ "I skyggen af en colt"​\\
 +
  
boger/2_western_i_en.txt · Last modified: 2019/04/17 21:28 (external edit)